“Tegaz System”
ul. Ks.Skorupki 6
83-200 Starogard Gdański
tel. 058 562 50 61
e-mail:sekretariat@tegazsystem.pl

 

 

Oferujemy

 • Projektowanie, budowa i montaż:
  • węzłów cieplnych
  • instalacji c.o., wodnych i kanalizacyjnych
  • instalacji gazowych i elektrycznych
  • kotłowni gazowych i olejowych
 • Zabezpieczenia kotłowni i instalacji gazowych Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa
 • Budowa instalacji solarnych
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Przeglądy instalacji gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych
 • Przeglądy i remonty pionów p.poż.
 • Remonty instalacji oraz sieci gazowych i elektrycznych
 • Prace elektryczne, pomiary instalacji elektrycznych i odgromowch
 • Prace budowlane: murowe, malarskie, tynkarskie, posadzkarskie

 

 

copyright: TegazSystem